Grimm Woods
Belfeld Mountains
Butter
Out of Construction

Samen Winnen

Onder de noemer Samen Winnen Belfeld zijn bestuurders van een groot aantal Belfeldse sport- en cultuurverenigingen al enkele jaren actief bezig om samen te werken aan een zo gezond, breed en actief mogelijk verenigingsleven in Belfeld. Enkele malen per jaar wordt er gepraat over actuele thema’s in de maatschappij of in een of meerdere verenigingen.

Enkele voorbeelden:

  • Het opstellen van uniforme waarden en normen bij alle verenigingen en basisschool de KOM.MIJN, zodat kinderen bij de verenigingen zoveel mogelijk hetzelfde worden behandeld als op school.
  • Omdat het voor veel verenigingen een uitdaging is om voldoende bestuursleden te vinden, worden de mogelijkheden voor andere organisatievormen besproken en onderzocht.
  • Er wordt gesproken over het gezamenlijk inkopen van producten en diensten door verenigingen met een eigen clubhuis.
  • Onder de noemer Open Club willen we uitdragen dat we de uitdagingen van de toekomst samen aangaan. Zoals op de site van de NOC-NSF valt te lezen: “bij een open club is iedereen thuis”.
  • Het aanbieden van een flexibel lidmaatschap of een open pay as you come-concept voor mensen die wel willen deelnemen, maar zich niet willen binden aan een club.

De afgelopen jaren hebben we al veel mooie voorbeelden gezien van Samen Winnen:

  • De Stichting Cultuur en Sport (een samenwerking van Harmonie Kunst na Arbeid en Voetbalvereniging Belfeldia), die de jaarlijkse kermis met Kermisloop en Wandeltocht (in samenwerking met Door Wandelen Fit) organiseert. Het mes snijdt aan twee kanten. De kermis blijft behouden voor alle Belfeldenaren en het geld dat overblijft komt ten goede aan de jeugd van Harmonie KNA en Belfeldia.
  • Het opstellen van een gezamenlijke activiteitenkalender op Belfeld.nu, zodat er vroegtijdig inzicht is voor iedereen en verenigingen in de planning rekening houden met elkaars activiteiten.
  • Samen Winnen Belfeld heeft een eigen stek op de website van Belfeld.nu. Hier kunnen al verenigingen hun nieuws kwijt en wordt een veel grotere groep mensen bereikt dan via de eigen website of Facebook-pagina.
  • Voetbalclub Belfeldia en TTV ’t Belke bieden laagdrempelig een tafeltenniscursus aan tijdens de winterstop van het voetbal voor alle jeugdleden van Belfeldia.

 
Tenslotte organiseert Samen Winnen Belfeld af en toe een netwerkborrel waar de deelnemers elkaar ontmoeten in een gezellige informele sfeer. 

Doet uw vereniging nog niet mee, maar hebt u wel interesse? Laat dan een berichtje achter op Facebook of stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 
Team Samen Winnen Belfeld

 

Samen Winnen Belfeld brengt jeugd in beweging

Samen Winnen Belfeld, het samenwerkingsverband van Belfeldse sport- en cultuurverenigingen heeft in 2018 vanuit ZonMw een subsidie ontvangen om in 2019 en 2020 meer jeugd aan het sporten en bewegen te krijgen.

Alle verenigingen in het dorp hebben te maken met een terugloop van jeugdleden dit heeft deels te maken met de demografische ontwikkelingen, maar ook dat het aanbod niet altijd aansluit bij de behoefte van de jeugd.

De toekenning van een sportimpuls uit het landelijke programma Sport en Bewegen in de Buurt geeft Samen Winnen de gelegenheid om in projectvorm gedurende twee jaar meer jeugd te laten sporten of om nieuwe sporten op te zetten. En niet zomaar een sport, maar een op maat gesneden hobby. Er wordt niet alleen uit gegaan van het aanbod, maar er wordt ook gekeken naar de vraag of behoefte die er ligt bij de jeugd van Belfeld. Hiertoe is begin 2019 een enquête gehouden en hieruit kwamen duidelijke voorkeuren naar voren, zoals freerunning, mountainbike, bootcamp en nieuwe vormen van balsporten.

Intussen is een stuurgroep geformeerd, bestaande uit de leden John Engelen, Michel Metten, Jan Willem Koppers, Luc Schroembges, Mikel van Aarssen en Frank Poels. Deze stuurgroep wordt gecompleteerd door adviseurs van Huis voor de Sport, namelijk Cristan Segers als Projectcoördinator en Jorg Smeets als Projectleider.

Naar aanleiding van voormelde enquête zijn of worden clinics opgestart voor freerunning, mountainbike, bootcamp en binnensport. Het project heeft ook bijdrage geleverd aan Koningsdag.

Belangrijke doelstellingen zijn verenigingen te helpen bij het opzetten van nieuw sport- en beweegaanbod, het uitbreiden van ledenbestanden en te zorgen voor borging van deze activiteiten. Daarnaast is er ook aandacht voor kaderondersteuning en begeleiding c.q. opleiding van trainers en coaches.

Met deze subsidie en het initiëren van sportieve activiteiten kan ook worden voldaan aan het doel van Samen Winnen, namelijk het versterken van verenigingen en onderlinge samenwerking.

Voor informatie kunt u terecht bij:

projectleider Jorg Smeets: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
John Engelen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.