header1
Belfeld-22.jpg

LogoJudo2Move

Sinds november 2018 neemt judoclub 2Move deel aan de Jeugdjudocompetitie Limburg (jjcl). Dit is een competitie waar ongeveer 20 jongensteams en 11 meisjesteams uit heel Limburg aan deelnemen verdeeld. Ook teams van Judoclub 2Move zijn hierin vertegenwoordigd. (Lees meer)

Reageren

LogoDorpsraadBelfeld

Na ongeveer zeven jaar met plezier notuleren heeft de notuliste van Dorpsraad Belfeld aangegeven het stokje te willen overdragen aan iemand anders. Daarom is de Dorpsraad nu op zoek naar een nieuwe notulist(e). (Lees meer)

Reageren

IMG 0885 2Op 26 mei 2019 kunt u meelopen met een excursie van IVN de Steilrand in het dal van de Swalm. Wij bezoeken het gebied waar de Swalm uitstroomt in de Maas en de oude Maasarm in Swalmen/Beesel. In dit gebied komen veel inheemse kruiden, struiken en bomen voor. Het gebied is rijk aan diersoorten. (lees meer) 

Reageren

LogoWoonwenz

Woonwenz geeft de acht huurwoningen aan de Prinses Christinastraat, huisnummer 9 tot en met 23, tijdelijk een nieuwe invulling. VPS, een specialist in het tijdelijk beheer van leegstaand vastgoed, gaat de woningen tot het moment van slopen, verhuren om de leefbaarheid in de buurt zo goed mogelijk te houden en overlast zoveel mogelijk te beperken. Woonwenz en VPS werken vaker samen en hebben positieve ervaringen op het gebied van tijdelijke huisvesting. (Lees meer)

Reageren

LogoRepairCafe

Op zaterdag 18 mei a.s. vindt er van 10.00 tot 13.00 uur weer een Repair-café plaats in De Hamar. De reparaties worden uitgevoerd in de foyer van het gemeenschapscentrum. (Lees meer)

Reageren

BGMJD DiekeMik2019

Op zondag 5 mei, Bevrijdingsdag, heeft VK Dieke Mik een gedeelte van het Belfeldse buitengebied bevrijd van een grote hoeveelheid zwerfafval. Flesjes, blikjes, lege sigarettenverpakkingen, maar ook stukken golfplaat en zelfs een heel tapijt hebben de leden opgeruimd. Tot hun grote verrassing was de Poldersweg deze keer relatief schoon. Iemand was ons al voor geweest. Dank je wel daarvoor! Het is en blijft ongelooflijk hoe gemakkelijk sommige mensen afval weggooien in de natuur. Het is toch een kleine moeite om het in een prullenbak te stoppen of mee naar huis te nemen, toch?

Reageren


OpenHuis 11052019

Afgelopen zaterdag 11 mei was het dan zover: de dag waarop Vogelwerkgroep Tösse Bös en Maas het nieuwe 'home' openstelde voor het publiek. In de voorafgaande weken werd door vele leden in en rondom het gebouw alles in het werk gesteld om een goede indruk achter te laten. En dat is gelukt! (Lees meer)

Reageren

logoGemeenteVenlo

Eind vorig jaar vond in Belfeld het eerste buurtcafé plaats. Hierin werd hebben inwoners en de gemeente gesproken over de identiteit van de ons dorp en op welke manier inwoners met de gemeente wilden samenwerken aan een mooier Belfeld. (Lees meer)

Reageren

BGMJD KNA2019

Jeugdleden van Harmonie Kunst na Arbeid zijn op 4 mei jl. met vuilniszakken en grijpstokken in de aanslag op pad gegaan voor Belfeld groen moet je doen. Om 11.00 uur begonnen de leden met hun opruimactie op de Bolenberg en het aangrenzende gebied en gelukkig waren ze net voor de een flinke hagelbui klaar. (Lees meer)

Reageren

Logo Belfeld VerbindtTekstBelfeld ver-Bindt, wat was dat ook weer ?? Oh ja, dat burgerinitiatief dat mensen die zich eenzaam voelen met mede - dorpsgenoten in contact brengt die hierin wat kunnen betekenen. In januari mochten we op deze plek al eens iets van ons laten horen. Nu, begin mei doen we dit graag opnieuw. In de tussentijd hebben we niet stilgezeten. (lees meer)

Reageren