header1
Belfeld-25.jpg
Wij zijn in 1987 gestart, aanvankelijk onder de naam werkgroep Cultuur, later zijn we een stichting aangegaan onder de naam Bel-Arte. De naam heeft enerzijds van doen met onze doelstelling maar is ook een knipoog naar Belfeld.  Onze eerste activiteit was een concert met het toenmalige Maastrichts Salonorkest onder leiding van André Rieu. Aantal toeschouwers: 160.

Aanvankelijk was het voor Bel-Arte naarstig zoeken naar welke behoeften er in Belfeld zijn aan culturele activiteiten. Zo is o.a. de serie kunstexposities komen te vervallen. Ook bleek dat de behoefte aan theateraanbod gering was. Al experimenterend zijn we nu tot een programma-aanbod gekomen dat blijkbaar wel aanslaat, maar deels ook gericht is op de regio. Het draagvlak binnen Belfeld alleen is dan te gering.

Momenteel telt Bel-Arte 10 bestuursleden. Maar de term bestuursleden is wat zwaar aangezet. Omdat we een stichting zijn – en een stichting kent ten enenmale geen leden – is de term bestuurslid juist. De praktijk is echter dat we allemaal "doeners"zijn. Het werk is verdeeld over kleinere werkgroepjes. Zo zijn er werkgroepen voor:

WinterconcertenScholenprojectCultuur-educatief VrouwenprogrammaVertelfestival "Venlo vertelt"Expositie AmateurkunstThemaconcerten met harmonie of vocalgroup Ringfield.Verhaalkeuken.

Voor meer informatie kijk op www.bel-arte.nl