header1
Belfeld-26.jpg

In samenwerking met burgers, verenigingen, werkgroepen en met ondersteuning van de gemeente Venlo zijn de afgelopen jaren diverse projecten in en voor ons dorp gerealiseerd. Samen staan we sterk voor een leefbaar en bruisend Belfeld. Enkele gerealiseerde burgerinitiatieven en projecten uit het DOP zijn:

Verkeersveiligheid Maalbekerweg
Dorpsraad Belfeld en Droompark Maasduinen hebben de handen ineen geslagen om de verkeersveiligheid op de Maalbekerweg te verbeteren. Er zijn stopstrepen, waarschuwingsstrepen en een waarschuwingsbord geplaatst om de weg veiliger te maken voor voetgangers en fietsers.

AED-cursussen
Vanuit Samen Winnen zijn er AED-cursussen georganiseerd voor leden van Belfeldse verenigingen. Het doel is om deze cursussen ook in de toekomst de organiseren. Hoe meer mensen deze cursus hebben gevolgd, hoe meer mensenlevens er kunnen worden gered.

Speeltuintje Nellemenkeslaan
Dankzij de vastberadenheid van enkele bewoners is er een speeltuintje aan de Nellemenkeslaan gerealiseerd. Voor de kinderen in het Koramicplan was er namelijk geen speeltuintje in de buurt dat ze konden bezoeken zonder over een drukke weg te moeten lopen of fietsen.

Buiten bewegen bij De Hamar
Vanuit Dorpsraad Belfeld is er samen met stichting De Hamar, gemeente Venlo en FysioFitness Jansen – Stammen zijn er vijf buitenfitnesstoestellen op het Stevensplein geplaatst. Mensen kunnen in de buitenlucht aan krachttraining doen.

Herinrichting kruispunt Wilhelminastraat-Broekstraat-Pr. Frederikstraat
In het najaar van 2016 is het kruispunt op de schop gegaan voor een veiliger Belfeld.

Beachvolleybalveld
Burgerinitiatief voor de realisatie van een beachvolleybalveld op het speelterrein van de voormalige Leijgraafschool.

Nieuwe foto's D'n Baog
Realisatie van 6 nieuwe foto’s voor onder D’n Baog in samenwerking met de fotogroep Belfeld. Ideeën werden door dorpsgenoten aangedragen, waarna een jury bestaande uit 8 inwoners van Belfeld via stemming de keuze heeft bepaald. Onthuld op 22-11-2014 tijdens de Wintersfeermarkt.

Nieuwbouw De Hamar
Samen met diverse organisaties, verenigingen en instanties de kar trekken voor de nieuwbouw van De Hamar, die in juni 2013 werd geopend. Met dank aan Woonservice Urbanus voor de financiële bijdrage.

Nieuw DOP 2020
Werkgroep DOP heeft in opdracht van de Dorpsraad in 2012 een nieuw dorpsontwikkelingsplan (DOP) gepresenteerd. Dit plan is in november 2012 op ludieke wijze in de gemeenteraad gepresenteerd.

Stop de inbreker
Op 26 april 2012 vond in de Hamar de bijeenkomst Stop de inbreker plaats, een inbraakpreventiebijeenkomst waar ruim 100 dorpelingen bij aanwezig waren. In de middag had een oud-inbreker een tocht door Belfeld gemaakt. Hij liet zien hoe gemakkelijk is het om niet goed beveiligde woning binnen te komen.

Bewegwijzering
Nieuwe bewegwijzering voor het verkeer, sport en recreatie en informatieborden in dorp en bosgebied.

Toeristenfolder
In samenwerking met CPB werden nieuwe folders gemaakt. Ook werd er in samenwerking met Stichting Recreatief Belfeld een fietsroute ontwikkeld.

Fietspad langs de Maas
Dorpsraad heeft zich mee ingezet voor realisatie fietspad langs de Maas.

Verfraaiing D'n Baog
Op 25 september 2010 werd het project verfraaiing D'n Baog afgerond. Na een oproep werd het idee met de poorten en verlichte foto's ten uitvoering gebracht door kunstenares Sylvia Smets uit Velden.

Speelterreinen
Samen met de schooljeugd, Woonservice Urbanus en de gemeente het inrichten van een natuurspeelterrein op de plek van voormalige Leijgraafschool en van de Sprunk.

Schuilhutten
Het plaatsen van een aantal schuilhutten in samenwerking met stichting Brookkank.

Dodenherdenking
Organisatie van de Dodenherdenking in Belfeld nadat het Oranjecomité ophield te bestaan.

Herinrichting tracé Broekstraat en Poldersweg
Na vooraf gehouden informatieavonden in De Hamar zijn de plannen (o.a. de aanleg van een fietspad) in samenwerking met de gemeente in 2008 gerealiseerd.

Herinrichting De Markt
Doel van dit plan was om op en rond De Markt een sfeervolle omgeving te creëren met als slogan "Meer groen, minder blik". Bovendien zou op die manier ook de entree van Belfeld vanaf de Rijksweg een positieve impuls krijgen.

Verlichting Patersweg en Reuverweg
Veiliger gebruik voor fietsers en voetgangers.

Herinrichting rotonde Geloë
Ondersteunen van burgerinitiatief voor een veiligere rotonde voor fietsers en voetgangers.

Herstel Indië-monument
Herstel, onderhoud en verzorging van het monument op de Irenelaan.

Instellen hondenuitlaatplaatsen
In samenwerking met de gemeente bepalen en inrichten van hondenuitlaatplaatsen.