header1
Belfeld-03.jpg
Donderdag 25 januari heeft het periodiek Buurt en Bewoners Netwerk overleg plaatsgevonden.
Klik op lees verder om de notulen van dit overleg te lezen.
1.
Opening

Iedereen wordt door de voorzitter welkom geheten. Afmeldingen van Geert Gerritzen, Hay Driessen, Anja Borgers, Ton Kessels, Annet Meyer, Anny Strous, Pieter Hendrikx, Tiny Bosch, Kees Cuperus, Angela Jetten en Patricia Dohmen. Ondanks deze opzeggingen is er een mooie opkomst.

2.
Notulen

Bij agenda punt 10 is het jaartal niet correct. Dit moet 2018 zijn.

3.
Actualiteit Huis van de Wijk

Tijdens de Kerst is er twee keer een diner aangeboden in 't Prônkeppelke. Opkomst was goed en er heerste een gezellige sfeer. Tevens is er een nieuwe activiteit gestart: Peuter- en kleuter-yoga

4.
WhatsApp Buurtpreventie

Er bestaat een WhatsApp beheerdersgroep. Hierbij zijn beheerders van de Appgroepen aangesloten zodat het dekkingsgebied groter wordt. De intentie is om met de beheerders een afspraak te maken en er zal aan de beheerder van de beheerdersgroep gevraagd worden om de volgende keer aan te sluiten om verslag te doen over de ervaringen tot nu toe.

5. Buurt en bewonersnetwerk (BBN)stedelijk

Er is een bijeenkomst geweest met de voorzitters van het BBN uit Venlo-Noord, Venlo-Zuid, Op de Heide, Tegelen-Centrum, en Belfeld om de expertise uit te wisselen. Elke BBN heeft zijn “ eigen DNA” en heeft zijn eigen oorsprong. Er was genoeg enthousiasme om dit overleg voort te zetten om van elkaar te leren.

6.
Stichting Groenlicht

Groenlicht is een stichting die mensen, die nog geen of nauwelijks Nederlands kennen, de Nederlandse taal te leren. Tevens ondersteunt de Stichting hen om een netwerk op te bouwen en een zelfstandig leven op te bouwen. Ze waren uitgenodigd voor deze bijeenkomst, maar door onbekende reden zijn ze niet aangesloten. Ze worden voor het volgend overleg alsnog een keer uitgenodigd.

7.
“Hoe gaat het met ons”

Hoe kunnen we de mensen, die om welke reden dan ook, niet aan het gemeenschapsleven mee kunnen doen, alsnog erbij te betrekken.

Eenzaamheid speelt sterk in Nederland. Trinet geeft uitleg.

Met een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de Algemene Hulpdienst, Dorpsraad, KBO, BBN, Huis vd Wijk, Zorg Vrijwilligers, bewonersondersteuning en ondersteund door ZorgVerandert, wordt een dialoog georganiseerd met de bewoners uit Belfeld die dit onderwerp aanspreekt. In groepen van max. 15 personen wordt een veilige sfeer gecreëerd om open hierover te praten. Van hieruit gaan we kijken hoe dit verder opgepakt wordt en welke bewoners hier iets in zou willen betekenen. Deze dialoog zal waarschijnlijk eind april begin mei plaatsvinden.

Aansluitend geeft Yvonne van de Mortel informatie over Vrijwilligerszorg. Dit is er voor de kwetsbare burgers zodat zij, voor zover mogelijk, kunnen meedoen aan de samenleving. Voor meer informatie www.proteion.nl of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

8.
Speeltuinproject de Leijgraaf

De aanvraag van het SAM-fonds is verstuurd. De gewenste invulling van het speeltuintje is afgestemd in samenwerking met Roland Sijbers (gem Venlo). De verkeerssituatie rond het speelveld wordt samen met Tom Reinders (Dorpsraad) opgepakt.

9.
Goede Doelen

Het is steeds moeilijker om genoeg collectanten en coördinatoren te vinden om voor allerlei Goede Doelen  jaarlijks te collecteren.. Karel Wetzels doet een oproep hoe we dit samen kunnen oppakken. Er worden voorbeelden uit Reuver en Velden besproken waar voor diverse landelijke Goede Doelen tegelijk en slechts één keer per jaar hiervoor wordt gecollecteerd

Frank Poels pakt dit project op.

10. Nieuws van De Hamar

De bedoeling is het gebouw energiezuinig te maken. Er zijn diverse plannen geweest maar er zijn uiteindelijk geen subsidiegelden beschikbaar. TL buizen in de Sporthal worden in ieder geval wel vervangen door LED
 buizen in het voorjaar.

Er wordt onderzocht of een biljartvereniging kan worden opgericht. Oproep tot deelname volgt in maart.

Er komt een framewerk aan de buitenzijde van De Hamar voor het promoten van activiteiten door verenigingen of De Hamar zel. De intentie is om vierkante meters van het dak van De Hamar ter beschikking te stellen voor het plaatsen
van zonnepanelen. Er zijn al contacten met een bedrijf die dit wil realiseren. Bij het volgend overleg mogelijk meer nieuws hierover.

11. Nieuws van de Dorpsraad

Tom Reinders en Ria van den Beucken zijn gestopt als leden van de Dorpsraad. Als iemand geïnteresseerd is om een vacature op te vullen, dan kan hij/zij zich melden bij de Dorpraad.

De mogelijkheden voor een Repair-Cafe worden onderzocht . Heeft u interesse om een bijdrage te leveren dan kan dat via de Dorpsraad.

Er zijn vergevorderde plannen om in het buitengebied nieuwe bankjes te plaatsen. Hierbij komt ook ter sprake dat u de afvalbakken kunt adopteren. In overleg kan de gemeente dan een afvalbak plaatsen maar het ledigen wordt dan door de bewoner(s) gedaan.

12. Rondvraag

-De hondenpoep-overlast.

Herman vd Eertwegh zoekt contact of er meerdere bewoners genegen zijn om hier iets tegen te bedenken. Henk Brauer kent bewoners die hier iets aan willen doen en mogelijk aansluiten bij dit project. Hij geeft die info door aan Herman. Met het Kunstencentrum kan mogelijk op een creatieve manier een gedragsverandering bij de hondenbezitter gestimuleerd worden. Interesse ? Info bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

- Vrijwilligersverzekering

Henk Brauer: Er is onlangs een interessante bijeenkomst geweest over de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Meer informatie vind u in www.venlo.nl/vrijwilligersverzekering

Evenementen